Logo
  • Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius
  • +370 (682) 58844

Dėl eIDAS reglamento

Nuo šių metų liepos 1 d. pradedamas taikyti eIDAS reglamentas, kuriuo panaikinama Elektroninių parašų direktyva 1999/93/EB, o kartu netenka galios ir Direktyvą įgyvendinantis Elektroninio parašo įstatymas.

BalTstamp aktyviai ruošiasi permainoms: rengiami Reglamentą įgyvendinančius standartus atitinkantys dokumentai, planuojamas paslaugų sertifikavimas. Apie pasikeitimus klientai bus informuoti papildomai.

Atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, todėl, skirtingai nei Direktyva, į nacionalinius teisės aktus nėra perkeliamas. Šiuo metu Susisiekimo ministerijos rengiamas Patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo (PUPĮ) projektas eIDAS reglamento nuostatų neįtakoja ir yra skirtas užpildyti teisinį vakuumą, atsirandantį panaikinus Elektroninio parašo įstatymą.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas yra rengimo stadijoje, dar nėra pateiktas viešam svarstymui, todėl anksčiausiai gali būti priimtas Seimo rudens sesijoje ir su eIDAS reglamento taikymo pradžia nesietinas.

2016-06-10