PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ RINKOS 2021 METŲ APŽVALGA

Nors Lietuvos paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius mažėja, tačiau kitų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų Lietuvos paslaugų teikėjai kasmet suteikia vis daugiau. Vienos iš populiariausių kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų apimtys per 2021 m. padidėjo 85 proc. Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas Lietuvoje teikė 2 paslaugų teikėjai: UAB „BalTstamp“ ir VĮ RC. 2021 m. iš viso sukurta 170 121 942 kvalifikuotos elektroninės laiko žymos (2020 m. – 91 980 297). RC sukūrė 128 842 651 (2020 m. –65 825 297), o UAB „BalTstamp“ – 41 279 291 (2020 m. – 26 155 000) kvalifikuotą elektroninę laiko žymą (4 pav.).

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo ir kitos patikimumo užtikrinimo paslaugos

Plečiantis elektroninio parašo naudojimui, didėja ir vienos iš populiariausių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų – kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo – paklausa. Per 2021 m. Lietuvos kvalifikuoti patikimumo ažtikrinimo paslaugų teikėjai kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sukūrė 85 proc. daugiau, negu 2020 m. Elektroninės laiko žymos palengvina elektroninio parašo galiojimo patikrinimą pasibaigus kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimui bei gali būti naudojamos tais atvejais, kai reikia užtikrinti duomenų vientisumą ir žinoti, kada šie duomenys egzistavo. Tikėtina, kad augant kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimui, šių paslaugų paklausa ir toliau didės. Nors kvalifikuoti elektroninio spaudo sertifikatai pastaruoju metu Lietuvoje dar nėra plačiai naudojami, tačiau jų skaičius kasmet didėja. Tikėtina, kad ateityje, augant skaitmeninių operacijų svarbai, elektroninis spaudas taps vis patrauklesniu sprendimu įmonėms, turinčioms tvirtinti operacijas internete, ir jo naudojimas dar labiau didės.